Welcome to Kondó Község Önkormányzat honlapja   Akadálymentes verzió Welcome to Kondó Község Önkormányzat honlapja Powered By GSpeech
20160823_132246.jpg20160823_132332.jpg20160823_132509.jpg20160823_132526.jpg20160823_132718.jpg20160823_132752.jpg20160823_132832.jpg20160823_133026.jpg20160823_133340.jpg20160823_133633.jpg20160823_134140.jpg

 infoblokk kedv final felso cmyk ESZA

 

 

Kedvezményezett: Sajóbábony Város Önkormányzata
Projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése Sajóbábonyban és a Pitypalattyvölgyben
Támogatás összege: 245,95 millió forint
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt fizikai zárása: 2020.08.31.
Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00041
Projekt bemutatása
Sajóbábony és a Pitypalatty-völgy öt településének – Kondó, Parasznya, Radostyán, Sajólászlófalva, Varbó – összefogásával megvalósuló projekt célja a társadalmi felzárkózás elősegítése, a területi különbségek csökkentése, a humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. Bár az érintett települések a Miskolci járásban, Miskolchoz közel helyezkednek el, a megyeszékhely elszívó hatása, a megyére, mint térségre jellemző kedvezőtlen demográfiai és gazdasági folyamatok a projektben érintett településeken is éreztetik hatásukat. Jellemző a népesség, ezen belül a fiatalok számának csökkenése, a szegregált csoportok jelenléte. A pitypalatty-völgyi és Sajóbábony nem csak földrajzi közelségük okán alkotnak egy konzorciumi partnerséget, hanem közös szellemiségük, azonos fejlesztési elképzelésük köti össze őket.
A projekt legfontosabb céljaia társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, a fiatalok helyben tartása, a helyi közösségek erősítése, valamint a projektbe bevont lakosok személyes kompetenciáinak javítása a foglalkoztathatóság érdekében. A program keretén belül az alábbi tevékenységek valósulnak meg:
 • a projekt működését és a programokat támogató infrastrukturális beruházások, valamint a projekt megvalósítását segítő kis értékű eszközök beszerzése
 • a szociális szférában dolgozók részére szervezett képzések megvalósítása
 • a közszolgáltatások elérhetővé tételét, a helyi szolgáltatások továbbfejlesztését, a közigazgatás népszerűsítését célzó programok megvalósítása
 • közösségi rendezvények szervezése
 • egészségfejlesztő programok megvalósítása
 • fiatalok közösségépítését, generációs együttélést segítő programok megvalósítása
 • a helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő programok (közösségi munka, közösségfejlesztés, önkéntesség népszerűsítése) megvalósítása
 • egyéni fejlesztési tervek készítése
 • a hátrányos helyzetű célcsoport részére szervezett képzések lebonyolítása
 • a településeket érintő szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv megvalósítása
 • települési ösztöndíj rendszer kialakítása
 • egészségügyi szűrések megvalósítása.
A projekt megvalósításával javulhatnak az érintett településeken élő hátrányos helyzetű aktív korú népesség munkavállalásának esélyei, a humán közszolgáltatások fejlesztésével csökkennek a helyi kapacitáshiányból adódó problémák, erősödik a települések helyi megtartó képessége, ezáltal a teljes projekt hozzájárul a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a társadalmi felzárkózás elősegítéséhez, az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztéséhez.
A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.gyenge1

  Akadálymentes verzió       Kedvezményezett: Sajóbábony Város Önkormányzata Projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése Sajóbábonyban és a Pitypalattyvölgyben Támogatás összege: 245,95 millió forint Támogatás intenzitása: 100% A projekt fizikai zárása: 2020.08.31. Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00041 Projekt bemutatása Sajóbábony és a Pitypalatty-völgy öt településének – Kondó, Parasznya, Radostyán, Sajólászlófalva, Varbó – összefogásával megvalósuló projekt célja a társadalmi felzárkózás elősegítése, a területi különbségek csökkentése, a humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. Bár az érintett települések a Miskolci járásban, Miskolchoz közel helyezkednek el, a megyeszékhely elszívó hatása, a megyére, mint térségre jellemző kedvezőtlen demográfiai és gazdasági folyamatok a projektben érintett településeken is éreztetik hatásukat. Jellemző a népesség, ezen belül a fiatalok számának csökkenése, a szegregált csoportok jelenléte. A pitypalatty-völgyi és Sajóbábony nem csak földrajzi közelségük okán alkotnak egy konzorciumi partnerséget, hanem közös szellemiségük, azonos fejlesztési elképzelésük köti össze őket. A projekt legfontosabb céljaia társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, a fiatalok helyben tartása, a helyi közösségek erősítése, valamint a projektbe bevont lakosok személyes kompetenciáinak javítása a foglalkoztathatóság érdekében. A program keretén belül az alábbi tevékenységek valósulnak meg: a projekt működését és a programokat támogató infrastrukturális beruházások, valamint a projekt megvalósítását segítő kis értékű eszközök beszerzése a szociális szférában dolgozók részére szervezett képzések megvalósítása a közszolgáltatások elérhetővé tételét, a helyi szolgáltatások továbbfejlesztését, a közigazgatás népszerűsítését célzó programok megvalósítása közösségi rendezvények szervezése egészségfejlesztő programok megvalósítása fiatalok közösségépítését, generációs együttélést segítő programok megvalósítása a helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő programok (közösségi munka, közösségfejlesztés, önkéntesség népszerűsítése) megvalósítása egyéni fejlesztési tervek készítése a hátrányos helyzetű célcsoport részére szervezett képzések lebonyolítása a településeket érintő szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv megvalósítása települési ösztöndíj rendszer kialakítása egészségügyi szűrések megvalósítása. A projekt megvalósításával javulhatnak az érintett településeken élő hátrányos helyzetű aktív korú népesség munkavállalásának esélyei, a humán közszolgáltatások fejlesztésével csökkennek a helyi kapacitáshiányból adódó problémák, erősödik a települések helyi megtartó képessége, ezáltal a teljes projekt hozzájárul a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a társadalmi felzárkózás elősegítéséhez, az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztéséhez. A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg. Powered By GSpeech

 infoblokk kedv final felso cmyk ESZA

 

 

A projekt címe: Környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Kondó községben

A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00055

Megvalósítás időszaka:       2020.06.01. – 2021.12.31.

A projekt összköltsége:       238 569 999 Ft

A támogatás mértéke:        100%

A projekt célja a település környezeti állapotának javítása, a helyi vízkár, dombvidéki árvíz veszélyeztetettségének csökkentése. A fejlesztés rövid, közép és hosszútávon is garantálja a rendkívüli csapadék/belvíz biztonságos elvezetését a belterületről a külterületek veszélyeztetése nélkül, így a dombokról lefolyó víz rendezett, egyenletes módon tud a befogadó felé áramolni, ezáltal csökkentve a település helyi vízkár veszélyeztetettségét.

Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással. A fejlesztés eredményeként megépül: 3123 méter csapadékcsatorna.

A fejlesztéssel érintett elsődlegesen veszélyeztetett településrészek: a Szabadság utcától délre lévő terület, valamint a Harica-patak környékén elhelyezkedő Kossuth Lajos és a Táncsics Mihály utca.

A projekt kiviteli tervdokumentációja 2020. júniusában elkészült. A közbeszerzési eljárás 2020. július közepén megindult.


2020. szeptemberében sikeresen lezárult a közbeszerzés. A nyertes kivitelező cég a „FER-3331” Építőipari és Kereskedelmi Kft. A vállalkozási szerződés 2020. szeptember 14.-én aláírásra került.

A munkaterület átadás 2020. szeptember 22-én történt meg.

A kivitelezés 25%-os készültségi fokon 2020.decemberében.

A kivitelezés 50%-os készültségi fokon 2021.februárjában.

A kivitelezés 75%-os készültségi fokon 2021. márciusában.

A kivitelezés elérte a 100%-os készültséget, 2021. augusztus 13-án megtörtént a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás.

gyenge1

infoblokk kedv final felso cmyk ESZA

 

Projekt címe: Pitypalatty-völgy turisztikai fejlesztése

Kedvezményezett neve: KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A szerződött támogatás összege: 331.749.000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt befejezésének tervezett napja: 2021. 12.31.

A projekt azonosító száma: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00019

Miskolc közelében, a Bükk északi nyúlványain Varbótól Sajószentpéterig terjedő völgyben turisztikai fejlesztés indult 331,75 millió forint európai uniós támogatás segítségével. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projekt célja, hogy kedvelt kirándulóközponttá fejlessze a gyalogosan és kerékpárosan is jól bejárható térséget. A fejlesztés eredményeként létrejön Magyarország első MotorikPark régiója, ahol több településen mozgáskoordinációs játszóeszközök várják a családokat, a legkisebbektől a legidősebb korosztályig. A térség kulturális, természeti kincseinek bemutatására Sajószentpéteren megvalósul a Harica-patak menti tanösvény és kiránduló útvonal, mely Pipiske-hegyi végpontján egy új kilátó épül. Sajólászlófalván Geológiai Látogató- és Kutatóközpont létesül a térségben egyedi Csigakő kőzet, geológiai képződmény alapján. Radostyánban és Kondóban két értékes helyi védettségű épületet mentenek meg az enyészettől, majd azokat a korabeli helyi mesterségeket bemutatva tájházként működtetik a helyi közösségek. Az aktív turizmushoz kapcsolódóan Varbón kiépül a település turisztikai központjának számító horgász tó infrastruktúrája. A létesítményben kialakításra kerül mosdó, öltöző, illetve természeti bemutatóhely.

A projekt megvalósítását KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft konzorciumi vezetőként koordinálja. Konzorciumi partnerek: Kondó Község Önkormányzata, Radostyán Község Önkormányzata, Sajólászlófalva Község Önkormányzata, Sajószentpéter Város Önkormányzata, Varbó Község Önkormányzata.

A tervezett eredmények várhatóan 2021. december végig valósulnak meg.

top 1 2 1 16 bo1 2017 00019 c

 

 

 

gyenge1

infoblokk kedv final felso cmyk ESZA

A PROJEKT CÍME:            

Kondó Község Önkormányzat energetikai korszerűsítése

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA:

TOP 3.2.1.-16-16-BO1-2017-00016

MEGVALÓSÍTÁS IDŐSZAKA:         

2018. 04. 01. – 2020. 12. 31.

A PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE:               

73 432 100Ft

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:                 

100%

"Kondó Község Önkormányzat energetikai korszerűsítése” című projekt keretében az önkormányzat 73 432 100forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A Széchenyi 2020 program keretében a TOP 3.2.1.-16-16-BO1-2017-00016 kódszámú projektnek köszönhetően megvalósul az épület energetikai korszerűsítése. Az épület szerkezetei nem felelnek meg az érvényben lévő energetikai követelményeknek. Az épület üzemeltetése magas költségekkel jár. A fejlesztés kapcsán az épület külső határoló szerkezeteinek szigetelése, nyílászáróinak cseréje, fűtési rendszerének korszerűsítése és napelemek telepítése valósul meg. A projekt célja, hogy az épületek üzemeltetési költségei kedvezőbbek legyenek, és megfelelő módon tudják üzemeltetni azokat. A költségcsökkenésen túl a környezet tudatosság a másik meghatározó cél. Korszerűsítés hatására fajlagosan nagymértékben csökken az üvegház hatást kibocsájtó gázok mértéke. Az épület energetikai korszerűsítése során elengedhetetlen a külső határoló elemek hőszigetelése, és a nyílászárók cseréje. Ezzel a lépéssel a fűtési hőigények jelentős hányada (40-50 %) önmagában megtakarítható.

„Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő

„Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című pályázathoz

A pályázat célja: a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3. prioritása kiemelt céljával összhangban a közösségi internet hozzáférési helyek infrastruktúrájának fejlesztése, a korszerű info-kommunikációs technológiai (IKT) eszköz állománnyal és felkészült szakemberekkel bíró pontokon keresztül pedig az állampolgárok ösztönzése az IKT eszközök használatára, ezáltal a digitális jártasság fejlesztése különös tekintettel a munkavállalási korú hátrányos helyzetű célcsoporttagok körében. A közösségi internet hozzáférési helyek fejlesztésének alapvető célja, hogy a fejlesztések révén a pontok hozzájáruljanak a digitális alapkészségek fejlesztéséhez, a digitális készségekkel nem rendelkező magánszemélyek számára az informatikai eszközökhöz és az internethez hozzáférést biztosítson, továbbá, hogy az ehhez szükséges segítő szakértelem minden ponton rendelkezésre álljon.

A pályázat a közösségi internet hozzáférési pontok infrastruktúrájának fejlesztésére terjed ki, valamint támogatást nyújt a pontokon dolgozók készségfejlesztéséhez.

Az egy pályázó által elérhető pályázati csomag az alábbi eszközök térítésmentes használatát biztosítja:

 • • 3 db laptop és a szükséges szoftverek
 • • 2 db tablet
 • • 2 db okostelefon
 • • 1 db projektor
 • • 1 db multifunkcionális eszköz (nyomtató, fax, fénymásoló)
 • • 1 db beltéri Wifi Access Point és amennyiben szükséges power injector
 • • 1 db kültéri WiFi Access Point és amennyiben szükséges power injector
 • • 1 db router

A pályázat tartalmát képező eszközök beszerzését, kiszállítását, valamint a WiFi Access Point telepítését a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) biztosítja. Az elnyert eszközök a Magyar Állam tulajdonát képezik, a vagyonkezelői jogokat a KIFÜ gyakorolja. A térítésmentes használat részletes feltételeit a nyertes pályázókkal kötött Együttműködési megállapodás és Használati szerződés tartalmazza.

A közösségi internethozzáférési pont egy, a pályázatban megjelölt munkatársa – aki a ponton nyitvatartási időben a betérő állampolgárok rendelkezésére áll – részére térítésmentesen biztosításra kerül egy legalább 70 órás Digitális Jólét Program (a továbbiakban: DJP) Mentor képzés.

Joomla templates by a4joomla
Akadálymentes verzió Powered By GSpeech