Életfa avatóbeszéd

Az életfa ábrázolását még a honfoglaló magyarok hozták be a Kárpát-medencébe az őshazából. Láthatjuk, hogy még ezer év után is megmaradt nemzetünk emlékezetében. Napjainkban is csak a magyar lakta területen állítanak életfát.

Most pedig itt állhatunk a Kondói életfa körül, ami egy több évvel ezelőtti ötlet megvalósulása. De nem is jó szó ez a megvalósulás, hiszen megvalósulni a nagy beruházások, ipari létesítmények szoktak. Ez inkább a nemes, szívből jövő szándék és az összefogás gyümölcse. Végre ismét összefogtunk a falunkért, egymásért.

Hogy mit is jelent nekünk ez a község, nem könnyű szavakba önteni. De egyszer-egyszer már mindnyájunk érezte, hogy egy hosszú kórházi kezelés, távoli nyaralás, de akár egy egynapos kirándulás után, ha befordul velünk a gépkocsi vagy a busz a faluba, elönt egy belső melegség, „ITTHON VAGYUNK!” érzés.

Ez az összefogás nem csak anyagi jellegű, hanem a lelkünkből fakadó adakozás. A pénzadományok gyűjtése során nagyon sok vélemény fogalmazódott meg a jelenleg is itt élő családnevek kapcsán. Ezért a képviselő testület úgy meghatározott, hogy nem a családneveket, hanem a 2014-ben itt élők születési vezetéknevét, tehát a leánykori nevét is felíratja a fémtáblára.

Ez bizonyítja a legjobban, hogy Kondó befogadó falu és így talán gyökeret eresztenek az 1-2 éve itt élők is, hiszen ők is hozzánk tartoznak, ők is igazi kondóiak. A másik fémtáblára a valaha itt élt családnevek kerültek.

Hiszem, hogy mindkét névsor áttekintése tanulságos lehet számunkra, és reménykedhetünk abban, hogy az ide látogató elszármazottaink és rokonaink is megelégedéssel olvassák.

Az életfát a talapzathoz négy támasztóláb rögzíti, amely a szőlőtermesztés, földművelés, erdőgazdálkodás és vadászat, bányászat motívumait örökíti meg. Ezek mind-mind alapot adtak arra, hogy sok száz éves itt maradásunk biztosított legyen. Ugyan akkor ezek a tevékenységek a jövőbe is mutatnak. A szőlőtermesztésünk most egy kicsit alább hagyott, de bízunk újbóli térnyerésében. Az állattartásra alapozott földművelés átrendeződött nagyüzemi szántóföldi növénytermesztéssé nagyon kevés gazdálkodó családdal, sőt külföldi érdekeltség is megjelent legelőinken.

Az erdőgazdálkodás túlnyomó részt továbbra is állami kézben van, de a rendszerváltás után két magántulajdonból álló erdőbirtokosság is alakult, és tudomásunk szerint két magánerdőgazdálkodó is műveli az erdőjét. A vadászat továbbra is szinte az összes külterületünkön folyik, de sajnos helyben csak három kondói vadászik.

A negyedik támasztóláb pedig a bányászatot örökíti meg. Ez hozta talán Kondónak a 20. században a legnagyobb fejlődést. A falu határában hat bánya üzemelt, sok-sok embernek munkát, biztos megélhetést adva. Az ország más tájairól ideérkező munkások közül többen itt alapítottak családot. A helyi bányák művelése után a közelebbi bányákban jártak dolgozni az emberek, de nem csak férfiak, hanem sok nő is.

Sajnos a mélyművelésű bányákat sorra bezárták. Volt egy 5 éves időszak, amiikor külszíni bánya nyílt a trafóház környékén, aminek jótékony hatásást mindannyian érezhettük. Újból van remény mélyművelésű bánya nyitására a közeljövőben, hiszen a köztünk élő idős bányászok is pontosan tudják, hogy a Haricán még rengeteg szén van.

Az életfa tetején, egy Napkorong van, ami a megújulásunkat, a fényt szimbolizálja, benne közösségünk címerével, amelyben római számokkal van egy évszám: 1240. Ekkortól van írásos említés Kondóról. Ez adjon nekünk bizakodást a jövőre nézve, hogy azóta fenn tudott maradni a közösségünk. Mennyi viszontagságon mehettek át az előttünk itt élők, és mégis hűek maradtak e kicsiny földdarabkához. Legyen ez a jövőben egy megemlékezőhely, akár koszorút is hozhatnánk ide nemzeti ünnepeinkkor.

Szeretném megköszönni Balogh István fafaragó mesternek, hogy elkészítette Kondó életfáját, köszönet mindazoknak, akik az önkormányzat részéről az előkészítő munkát elvégezték, köszönet a talapzat megépítésében közreműködőknek, köszönet a külső támogatóknak és nagy-nagy köszönet közösségünk lakóinak, akik lélekben és anyagilag is támogatták a megvalósulást.

A talapzatba süllyesztett márványtábla szűkszavú, de mégis benne van minden, ami fontos: ÁLLÍTOTTÁK A KONDÓIAK A KONDÓIAKÉRT.

Kondó, 2014. 06. 08.

Fajder Gábor
önkormányzati képviselő