Könyvtár

  1. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Kondói kirendeltsége

3775, Kondó Szabadság utca 91/A.

Pályázati forrásokból került kialakításra, az előbb urasági magtárként, majd tűzoltó szertárkét használt épületből.

Nyitvatartás:

HÉTFŐ15:0017:00
KEDD08:0010:00
 15:0017:00
SZERDA15:0017:00
CSÜTÖRTÖK08:0010:00
 15:0017:00
PÉNTEK14:0016:00

Könyvtárhasználati Szabályzat

Kondó község könyvtárát nyitvatartási idejében bárki szabadon látogathatja, nyilvánosszolgáltatásait idénybe veheti.

A könyvtár helyben nyújtott alapszolgáltatásai

  • könyvtárlátogatás,
  • a könyvtár által kijelölt gyűjtemény részek helyben használata,
  • az állományfeltáró eszközök használata,
  • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

Minden érdeklődő számára ingyenesen biztosítottak a szolgáltatások.

Jogosult a könyvtár valamennyi szolgáltatásának igénybevételére, aki személyes adatainak regisztrálása után elfogadja és betartja a könyvtárhasználat szabályait.

Beiratkozás:

A beiratkozás ingyenes és egy naptári évre szól. Alapfeltétele, hogy a könyvtári szolgáltató helyet használni kívánó személy közölje, és hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány, útlevél, nappali tagozatos tanulók esetén diákigazolvány is) felmutatásával igazolja saját, illetve ha önálló jövedelemmel nem rendelkezik, jótállójának adatait.

Kötelező adatok:

  • Név, születési helye és ideje, anyja neve, lakcím (állandó vagy ideiglenes), személyi igazolványának vagy útlevelének száma.
  • A személyes adatokban történő változást a könyvtárhasználó köteles bejelenteni.
  • A személyes adatok védelméről az 1992. évi LXIII. törvény értelmében a könyvtár gondoskodik.

A könyvtár állományvédelmi, állománygyarapítási célból a fentieken kívül a következő adatokat kérheti, amelyeknek megadása nem kötelező: foglalkozás, munkahely, elérhetőség (telefonszám, e-mail cím).